tiembanhbakerysaigon
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

icon_03

Hotline/Zalo

0977821001

anhbiabakery
 • SG95
  Mã sản phẩm: SG95
  420.000 VND
 • SG392
  Mã sản phẩm: SG392
  470.000 VND
 • SG349
  Mã sản phẩm: SG349
  450.000 VND
 • SG411
  Mã sản phẩm: SG411
  450.000 VND
 • SG252
  Mã sản phẩm: SG252
  380.000 VND
 • SG414
  Mã sản phẩm: SG414
  450.000 VND
 • SG181
  Mã sản phẩm: SG181
  420.000 VND
 • SG217
  Mã sản phẩm: SG217
  510.000 VND
 • SG107
  Mã sản phẩm: SG107
  380.000 VND
 • SG276
  Mã sản phẩm: SG276
  380.000 VND
 • SG335
  Mã sản phẩm: SG335
  390.000 VND
 • SG251
  Mã sản phẩm: SG251
  420.000 VND
 • SG22
  Mã sản phẩm: SG22
  380.000 VND
 • SG379
  Mã sản phẩm: SG379
  390.000 VND
 • SG196
  Mã sản phẩm: SG196
  510.000 VND
 • SG159
  Mã sản phẩm: SG159
  520.000 VND
 • SG285
  Mã sản phẩm: SG285
  380.000 VND
 • SG228
  Mã sản phẩm: SG228
  520.000 VND
 • SG321
  Mã sản phẩm: SG321
  450.000 VND
 • SG362
  Mã sản phẩm: SG362
  390.000 VND
 • SG337
  Mã sản phẩm: SG337
  520.000 VND
 • Bánh gato sinh nhật in hình SG198
  Mã sản phẩm: SG198
  390.000 VND
 • Bánh kem sinh nhật in ảnh SG165
  Mã sản phẩm: SG165
  380.000 VND
 • Bánh gato in ảnh SG149
  Mã sản phẩm: SG149
  390.000 VND
 • SG325
  Mã sản phẩm: SG325
  450.000 VND
 • Bánh kem in hình ảnh SG146
  Mã sản phẩm: SG146
  390.000 VND
 • Bánh in ảnh SG229
  Mã sản phẩm: SG229
  450.000 VND
 • Bánh sinh nhật in hình ảnh SG77
  Mã sản phẩm: SG77
  390.000 VND
 • SG371
  Mã sản phẩm: SG371
  450.000 VND
 • SG399
  Mã sản phẩm: SG399
  550.000 VND
 • SG32
  Mã sản phẩm: SG32
  450.000 VND
 • SG397
  Mã sản phẩm: SG397
  450.000 VND
 • SG402
  Mã sản phẩm: SG402
  450.000 VND
 • SG391
  Mã sản phẩm: SG391
  450.000 VND
 • SG401
  Mã sản phẩm: SG401
  450.000 VND
 • Bánh kem in ảnh SG120
  Mã sản phẩm: SG120
  550.000 VND
 • SG192
  Mã sản phẩm: SG192
  430.000 VND
 • SG411
  Mã sản phẩm: SG411
  450.000 VND
 • SG224
  Mã sản phẩm: SG224
  390.000 VND
 • SG173
  Mã sản phẩm: SG173
  390.000 VND
 • SG302
  Mã sản phẩm: SG302
  450.000 VND
 • SG128
  Mã sản phẩm: SG128
  450.000 VND
 • Bánh tặng bé trai SG240
  Mã sản phẩm: SG240
  430.000 VND
 • Bánh tặng bé trai SG115
  Mã sản phẩm: SG115
  360.000 VND
 • Bánh tặng bé gái SG169
  Mã sản phẩm: SG169
  380.000 VND
 • Bánh tặng bé trai SG89
  Mã sản phẩm: SG89
  510.000 VND
 • Bánh tặng bé trai SG134
  Mã sản phẩm: SG134
  410.000 VND
 • Bánh tặng bé trai SG119
  Mã sản phẩm: SG119
  430.000 VND
 • Bánh tặng bé gái SG220
  Mã sản phẩm: SG220
  370.000 VND

Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8-3 với những mẫu Bánh kem 8/3 tặng mẹ , người yêu, cô giáo đẹp độc đáo Phát triển bởi Bánh kem Hương vị Việt Thương hiệu bánh kem sinh nhật Việt Nam: Chuyên Bánh kem Sài Gòn Bánh kem ngon giao tận nơi